ประมวลภาพ

ประมวลภาพกิจกรรม

ประมวลกิจกรรมของ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กิจกรรมกีฬาสี

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และมนุษยสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยปทุมธานี

กิจกรรมทัศนศึกษา

อ.ไกร ได้พาคณะนศ.ผู้ช่วยพยาบาล PN ม.ปทุมธานี รุ่น 7 เรียน ภาคเสาร์- อาทิตย์ กิจกรรม ไปดูงานที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ บางไทร และบ่ายไปเที่ยววัด วันที่ 28 ส.ค.59
พร้อมรุ่นพี่ดูความเรียบร้อย โดย พี่แป้ง และพี่แนท พี่เอ๋ พี่นิค

กิจกรรมจิตอาสา

ร่วมบริจาคโรหิต